Print Friendly

U wilt een zorgverzekering

Bent u dak- of thuisloos en wilt u een zorgverzekering afsluiten? Hieronder staat wat u nodig heeft voor een zorgverzekering en welke stappen u kunt zetten.

Wat heeft u nodig voor een zorgverzekering?

> Inschrijving in de Basisregistratie personen. Zie: https://www.straatjurist.nl/briefadres/

> Burgerservicenummer, paspoort of identiteitsbewijs

> Bankrekeningnummer

Tips

Liever een andere zorgverzekering?
Kijk op een vergelijkingswebsite.
http://zorgverzekering.npcf.nl/

Biedt uw gemeente een zorgverzekering aan? (Voordelen: korting, goedkope aanvullende verzekering)
Aanvullende verzekering nodig? Denk bijvoorbeeld aan de tandarts of fysiotherapeut.

Collectieve verzekering Amsterdam

De gemeente Amsterdam biedt samen met Zilveren Kruis een zorgverzekering aan voor Amsterdammers met een laag inkomen en weinig spaargeld. Deze verzekering geeft korting op de premie van de basisverzekering. En het aanvullende pakket AV1 is helemaal gratis.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de collectieve zorgverzekering van de gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis. Dat kan op twee manieren:

1.Online met DigiD

U vindt het formulier op www.amsterdam.nl/pakjekans.
U hebt hiervoor uw DigiD nodig.

Hebt u geen DigiD? Ga naar www.digid.nl en vraag DigiD aan. Voordelen van online aanvragen:

 • Als u uw e-mailadres doorgeeft, ontvangt u direct na het aanvragen een ontvangstbevestiging.
 • U ziet meteen of u in aanmerking komt op basis van uw inkomen.
 • Uw aanvraag komt nog dezelfde dag binnen bij WP&I.
 • Uw aanvraag wordt sneller afgehandeld.
 • U hoeft geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen.

 Een aanvraagformulier uitprinten of aanvraagformulier ophalen bij het stadsloket

 • Print het formulier van de website amsterdam.nl/pakjekans of ga naar een van de Stadsloketten van de gemeente Amsterdam en vraag om een papieren aanvraagformulier
 • Vul het aanvraagformulier helemaal in.
  Stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee.
 • Stuur het formulier naar (zonder postzegel):
  Gemeente Amsterdam, afd. Voorzieningen
  Antwoordnummer 47197
  1070 WB Amsterdam

 

Regeling tegemoetkoming meerkosten

Amsterdammers met een chronische ziekte of beperking kunnen voor bepaalde kostensoorten (o.a. extra bewassing, extra energiekosten, kleidingslijtage) een maandelijkse tegemoetkoming krijgen. De maximale vergoeding is € 91,25 per maand.
Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier vind u op:
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/regeling/

Vraag zorgtoeslag aan.
Zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/
bel 0800 0543 of
ga naar het belastingkantoor aan de Kingsfordweg 1 te Amsterdam.

Niet verzekerd voor zorgkosten?

Mensen die niet zijn verzekerd kunnen toch hulp krijgen voor noodzakelijk zorg. U mag niet worden weggestuurd, want de zorgverlener kan subsidie aanvragen voor noodzakelijke de zorg aan iemand die niet is verzekerd.
2017 subsidieregeling-medisch-noodzakelijke-zorg-aan-onverzekerden

Ingezetenen in Nederland moeten zich verzekeren voor zorg. Wie na 3 maanden niet verzekerd is, krijgt een boete van ongeveer 3 maandpremies. Zie over de regeling:
https://www.hetcak.nl/regelingen/regeling-onverzekerden/vragen/brief-geen-zorgverzekering

Het komt (te) vaak voor dat iemand geen enkele vorm van inkomen heeft. En dan ook nog een boete van ruim 350 euro krijgt, omdat hij niet verzekerd is voor zorg. In die situatie vermindert de hoogste rechter in socialeverzekeringszaken deze boete. 
Ga dus binnen 6 weken in bezwaar en verwijs daarbij naar deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.
CRvB 25 september 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:3134

Wat bij premie-achterstand?

Let op: bij een premie-achterstand van zes maanden, gaat u een hogere premie betalen. Die premie wordt rechtstreeks ingehouden op uw uitkering of loon. Dat mag op grond van de zogeheten wanbetalersregeling.
Wanbetalersregeling

Hier leest u wat u kunt doen om te voorkomen dat u meer gaat betalen.

Stap 1. Reageer

Reageer op brieven van uw zorgverzekeraar

U krijgt een brief van uw zorgverzekeraar over uw premie-achterstand. Bel uw zorgverzekeraar of het incassobureau op of beter: stuur een mail.

Stap 2. Maak afspraken

Maak afspraken

Vraag wat de mogelijkheden zijn om uw schuld af te lossen. Voorkom meer kosten. Spreek een betalingsregeling af met uw zorgverzekeraar.

Stap 3. Meer schulden?

Meer schulden?

Wacht niet te lang met het vragen van hulp. Uw gemeente biedt schuldhulpverlening aan. Maak daar gebruik van. Meld uw zorgverzekeraar dat u start met schuldhulpverlening. Daarmee voorkomt u een hogere premie.
Hulp bij schulden

Ongedocumenteerd en zorg nodig?

Mensen zonder verblijfsvergunning hebben recht op medisch noodzakelijke zorg. Dit betekent dat alle zorg die volgens een arts medisch noodzakelijk is voor het welzijn van de patiënt, geboden moet worden. Veel hulpverleners en baliemedewerkers zijn daar niet van op de hoogte. Laat u niet wegsturen.
https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen 

Eerst naar de huisarts
In Nederland heeft iedereen een eigen huisarts. Vraag aan een huisarts in uw buurt om u aan te nemen als patient. In Nederland gaat u altijd eerst naar de huisarts. Behalve als er sprake is van spoed. Dan gaat u meteen naar de eerste hulp van het ziekenhuis.

Als u geen huisarts heeft, kunt u gebruik maken van de Kruispost. Hier werken vrijwillige huisartsen. De Kruispost verleent medische en psychosociale zorg aan onverzekerden en mensen zonder verblijfsvergunning in Amsterdam (kruispost)

Helpdesk Zorg onverzekerbare vreemdelingen
Telefoon: 0800 – 5028 (gratis)

Medicijnen

Heeft u medicijnen nodig? Een recept kost 5 euro. De apotheek doet dit in opdracht van de Nederlandse overheid.Let erop dat u alleen de medicijnen kunt afhalen in een apotheek waarmee afspraken zijn gemaakt over onverzekerden.
Lijst apotheken onverzekerbare vreemdelingen

Als de huisarts u doorverwijst, kunt u naar een ziekenhuis. Vraag uw huisarts om een brief waarin staat dat u illegaal in Nederland bent en zich niet kunt verzekeren. Die brief neemt u mee naar het ziekenhuis. Met twee ziekenhuizen in Amsterdam zijn afspraken gemaakt over zorg aan mensen zonder papieren. Dat zijn het VU ziekenhuis (VUmc) en  het AMC in Amsterdam-Zuidoost. Het beste kunt u zich naar deze ziekenhuizen door laten verwijzen.

Alleen als is aangetoond dat u de doktersrekening werkelijk niet kunt betalen, dan kan een dokter een groot deel van de kosten terugkrijgen via het CAK (Centraal administratiekantoor).
Vraag uw dokter te kijken op: https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen
Het CAK voert een landelijke regeling uit waarbij zorgverleners de oninbare kosten (gedeeltelijk) kunnen declareren voor verleende zorg aan mensen zonder verblijfsvergunning. Informatie over vergoedingen aan zorgverleners van medisch noodzakelijke zorg aan ongedocumenteerden, gecontracteerde instellingen, declaratieformulieren, etc., vindt uw arts op: www.hetcak.nl

Zie ook http://paspoortamsterdam.nl/

Dokters van de wereld – steunpunten in Amsterdam
Het Wereldhuis
Nieuwe Herengracht 18, Amsterdam
T: 06-2282 1472 (Please call to make an appointment)