Print Friendly

U wilt een zorgverzekering

Bent u dak- of thuisloos en wilt u een zorgverzekering afsluiten? Hieronder staat wat u nodig heeft voor een zorgverzekering en welke stappen u kunt zetten.

Wat heeft u nodig voor een zorgverzekering?

> Correspondentieadres. Let op: inschrijving in de Basisregistratie personen (bevolkingsregister) wordt vaak gevraagd, maar is nog niet verplicht. U kunt het adres van familie, vrienden of kennissen opgeven aan de zorgverzekeraar.

> Burgerservicenummer, paspoort of identiteitsbewijs

> Bankrekeningnummer

Tips

Liever een andere zorgverzekering?
Kijk op een vergelijkingswebsite.
http://zorgverzekering.npcf.nl/

> Biedt uw gemeente een zorgverzekering aan? (Voordelen: korting, goedkope aanvullende verzekering)
Aanvullende verzekering nodig? Denk bijvoorbeeld aan de tandarts of fysiotherapeut.

Collectieve verzekering Amsterdam

De gemeente Amsterdam biedt samen met Zilveren Kruis een zorgverzekering aan voor Amsterdammers met een laag inkomen en weinig spaargeld. Deze verzekering geeft korting op de premie van de basisverzekering. En het aanvullende pakket AV1 is helemaal gratis.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de collectieve zorgverzekering van de gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis. Dat kan op twee manieren:

1.Online met DigiD

U vindt het formulier op www.amsterdam.nl/pakjekans.
U hebt hiervoor uw DigiD nodig.

Hebt u geen DigiD? Ga naar www.digid.nl en vraag DigiD aan. Voordelen van online aanvragen:

 • Als u uw e-mailadres doorgeeft, ontvangt u direct na het aanvragen een ontvangstbevestiging.
 • U ziet meteen of u in aanmerking komt op basis van uw inkomen.
 • Uw aanvraag komt nog dezelfde dag binnen bij WP&I.
 • Uw aanvraag wordt sneller afgehandeld.
 • U hoeft geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen.

 Een aanvraagformulier uitprinten of aanvraagformulier ophalen bij het stadsloket

 • Print het formulier van de website amsterdam.nl/pakjekans of ga naar een van de Stadsloketten van de gemeente Amsterdam en vraag om een papieren aanvraagformulier
 • Vul het aanvraagformulier helemaal in.
  http://kanadocumenten.amsterdam.nl/SRVS/Data/Amsterdam/KnowledgeBases/Kennisbank/document/Extern/WPI/Aanvraagformulier_Collectieve_zorgverzekering_2017.pdf
 • Stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee.
 • Stuur het formulier naar (zonder postzegel):
  Gemeente Amsterdam, afd. Voorzieningen
  Antwoordnummer 47197
  1070 WB Amsterdam

 

Regeling tegemoetkoming meerkosten

Amsterdammers met een chronische ziekte of beperking kunnen voor bepaalde kostensoorten (o.a. extra bewassing, extra energiekosten, kleidingslijtage) een maandelijkse tegemoetkoming krijgen. De maximale vergoeding is € 91,25 per maand.
Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier vind u op: http://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7b2DB386A8-72FB-429D-ADC2-F7837FDD51F5%7d#?caseid=%7bA080A5D4-A254-45BA-BF48-BCCE30AF8949%7d&id=vraag_3&_suid=1423175581129024372657535364028

Zorgtoeslag

> Vraag zorgtoeslag aan. Kijk op www.toeslagen.nl, bel 0800 0543 of ga naar het belastingkantoor aan de Kingsfordweg 1 te Amsterdam. Krijgt u geen zorgtoeslag? Ga naar Bureau straatjurist.

Niet verzekerd voor zorgkosten?

Mensen die niet zijn verzekerd kunnen toch hulp krijgen voor noodzakelijk zorg. U mag niet worden weggestuurd, want de zorgverlener kan subsidie aanvragen voor noodzakelijke de zorg aan iemand die niet is verzekerd.
2017 subsidieregeling-medisch-noodzakelijke-zorg-aan-onverzekerden

Ingezetenen in Nederland moeten zich verzekeren voor zorg. Wie na 3 maanden niet verzekerd is, krijgt een boete van ongeveer 3 maandpremies.
Regeling onverzekerden

Het komt (te) vaak voor dat iemand geen enkele vorm van inkomen heeft. En dan ook nog een boete van ruim 350 euro krijgt, omdat hij niet verzekerd is voor zorg. In die situatie vermindert de hoogste rechter in socialeverzekeringszaken deze boete. 
Ga dus binnen 6 weken in bezwaar en verwijs daarbij naar deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.
CRvB 25 september 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:3134

Wat bij premie-achterstand?

Let op: bij een premie-achterstand van zes maanden, gaat u een hogere premie betalen. Die premie wordt rechtstreeks ingehouden op uw uitkering of loon. Dat mag op grond van de zogeheten wanbetalersregeling.
Wanbetalersregeling

Hier leest u wat u kunt doen om te voorkomen dat u meer gaat betalen.

Stap 1. Reageer

Reageer op brieven van uw zorgverzekeraar

U krijgt een brief van uw zorgverzekeraar over uw premie-achterstand. Bel uw zorgverzekeraar of het incassobureau op of beter: stuur een mail.

Stap 2. Maak afspraken

Maak afspraken

Vraag wat de mogelijkheden zijn om uw schuld af te lossen. Voorkom meer kosten. Spreek een betalingsregeling af met uw zorgverzekeraar.

Stap 3. Meer schulden?

Meer schulden?

Als u niet  reageert is de kans groot dat u wordt  benaderd door een maatschappelijk werker of schuldhulpverlener in het kader van Eropaf.  Dit kan de start zijn van schuldhulpverlening.

Wacht niet te lang met het vragen van hulp. Uw gemeente biedt schuldhulpverlening aan. Maak daar gebruik van. Meld uw zorgverzekeraar dat u start met schuldhulpverlening. Daarmee voorkomt u een hogere premie.
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B13994EB2-6038-4793-A587-74E1698141C5%7D

Ongedocumenteerd en zorg nodig?

Mensen zonder verblijfsvergunning hebben recht op medisch noodzakelijke zorg. Dit betekent dat alle zorg die volgens een arts medisch noodzakelijk is voor het welzijn van de patiënt, geboden moet worden. Veel hulpverleners en baliemedewerkers zijn daar niet van op de hoogte. Laat u niet wegsturen.
https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen 

In Nederland is het zonder verblijfsvergunning niet mogelijk zich te verzekeren tegen ziektekosten. Die kosten moet u zelf betalen. Kunt u dat niet, dan kan het ziekenhuis of de arts de kosten vergoed krijgen via een speciale regeling.

Eerst naar de huisarts
In Nederland heeft iedereen een eigen huisarts. Vraag aan een huisarts in uw buurt om u aan te nemen als patient. In Nederland gaat u altijd eerst naar de huisarts. Behalve als er sprake is van spoed. Dan gaat u meteen naar de eerste hulp van het ziekenhuis.

Als u geen huisarts heeft, kunt u gebruik maken van de Kruispost. Hier werken vrijwillige huisartsen. De Kruispost verleent medische en psychosociale zorg aan onverzekerden en mensen zonder verblijfsvergunning in Amsterdam (kruispost)

Helpdesk Zorg onverzekerbare vreemdelingen
Telefoon: 0800 – 5028 (gratis)

Medicijnen

Heeft u medicijnen nodig? Een recept kost 5 euro. De apotheek doet dit in opdracht van de Nederlandse overheid.Let erop dat u alleen de medicijnen kunt afhalen in een apotheek waarmee afspraken zijn gemaakt over onverzekerden.
https://www.hetcak.nl/HETCAK/media/HetCAK/formulieren/zakelijk/onverzekerbare%20vreemdelingen/Gecontracteerde-apotheken.pdf

Als de huisarts u doorverwijst, kunt u naar een ziekenhuis. Vraag uw huisarts om een brief waarin staat dat u illegaal in Nederland bent en zich niet kunt verzekeren. Die brief neemt u mee naar het ziekenhuis. Met twee ziekenhuizen in Amsterdam zijn afspraken gemaakt over zorg aan mensen zonder papieren. Dat zijn het VU ziekenhuis (VUmc) en  het AMC in Amsterdam-Zuidoost. Het beste kunt u zich naar deze ziekenhuizen door laten verwijzen.

Alleen als is aangetoond dat u de doktersrekening werkelijk niet kunt betalen, dan kan een dokter een groot deel van de kosten terugkrijgen via het Zorginstituut Nederland. Vraag uw dokter te kijken op: http://www.zorginstituutnederland.nl
Het Zorginstituut Nederland voert een landelijke regeling uit waarbij zorgverleners de oninbare kosten (gedeeltelijk) kunnen declareren voor verleende zorg aan mensen zonder verblijfsvergunning. Informatie over vergoedingen aan zorgverleners van medisch noodzakelijke zorg aan ongedocumenteerden, gecontracteerde instellingen, declaratieformulieren, etc., vindt uw arts op:

Zie ook http://paspoortamsterdam.nl/

Dokters van de wereld – steunpunten in Amsterdam

Het Wereldhuis
Nieuwe Herengracht 20, Amsterdam
T: 06-2282 1472 (Please call to make an appointment)
Wednesday 10.00-12.00 AM

Stap Verder
Hoogoord 187a, Amsterdam Zuid-Oost
T: 06-2931 9111 (No need to make an appointment)
Monday 10.00-13.00 AM
Thursday 10.00-13.00 AM