Print Friendly

BureauStraatjurist700x420

Wat doet Bureau straatjurist voor Amsterdamse dak – en thuisloze mensen?

We geven advies over onder andere:

> briefadres en inschrijving in de basisregistratie personen
> uitkeringen
> zorgverzekeringen en zorg
> woonrecht
> boetes voor overtredingen, zoals buiten slapen
> instanties die u van het kastje naar de muur sturen
> geen (juiste) papieren hebben

Hoe werken we?

De beroepskrachten van Bureau Straatjurist worden bijgestaan door vrijwilligers. Als advies en informatie niet genoeg zijn, gaan we na of een juridische actie kans van slagen heeft. Soms helpen we zelf en zo nodig verwijzen we u door naar een gespecialiseerde advocaat.

Informatie voor doorverwijzers

Uitgangspunt is dat Amsterdamse  dak- en thuislozen die tussen wal en schip vallen bij Bureau Straatjurist terecht kunnen. Bureau straatjurist werkt aanvullend op de reguliere hulpverlening.
Dak- en thuislozen die niet terecht kunnen bij andere hulpverleners kunnen individuele ondersteuning van Bureau straatjurist krijgen. Dat kan gaan om informatie en advies, bemiddeling, ondersteuning, coördinatie van hulpverlening op meerdere terreinen of begeleide  doorverwijzing.

Expertise
Bureau straatjurist heeft ervaring met de volgende onderwerpen: algemene sociaal-juridische problematiek van dakloosheid, sociale zekerheid, sociale voorzieningen, briefadres & identiteitspapieren, gezondheidsrecht, boetes (strafbeschikkingen, Mulderboetes), huurbescherming. We doen niet wat we niet kunnen. We helpen daarom niet op het gebied van strafrecht, civiel recht, financiën, schuldhulp, belastingen, vreemdelingenrecht.

Wat doen we wel en wat doen we niet?
We ondersteunen mensen met de volgende problemen: dreigende huisuitzetting, aanvraag van uitkeringen en voorzieningen, schorsing (uit de maatschappelijke opvang, pandverbod), briefadres, identiteitspapieren, klachten met als doel een verbetering voor de toekomst te bewerkstelligen (dus geen klachten louter om het principe of vanwege een grief uit het verleden die niet meer te herstellen is).
Mensen die bij andere instanties terecht kunnen verwijzen we door. We helpen dus niet op de volgende gebieden: schulphulpverlening,  financiën, juridische hulp waarvoor mensen gefinancierde rechtsbijstand krijgen (bezwaar & (hoger) beroep, civiele en strafrechtelijk procedures), psychosociale hulp, belastingen, maatschappelijk werk.

Contact

U kunt de straatjurist op de volgende manieren bereiken:

Telefoon: 06 – 106 33 431

E-mail: info@straatjurist.nl

Adres:
Oudezijds Voorburgwal 165
1012 ET Amsterdam

Bureau straatjurist is een onderdeel van Stichting Belangenbehartiging Amsterdamse dak- en thuislozen. Bureau straatjurist is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die geen deel uitmaakt van de reguliere rechtshulp.
IBAN  NL20 INGB 0009 6470 86
KvK 34177384

Lees hier de verslagen van Bureau Straatjurist:

2013 Jaarverslag juridisch steunpunt def
2014 Bureau straatjurist jaarverslag def
2015 Bureau straatjurist jaarverslag def
2016 Jaarverslag Bureau straatjurist def

2013 Een auto als huis
2014 deviant
2014 Parool Ook BBB voor andere daklozen
2015-De-staat-verdrukt-Renata-Rotscheid
2017Het mag allemaal wel wat socialer – Z!
2017 Jochem Westert, Dakloosheid als juridisch probleem, Sociaal bestek 2017, nr. 3. 
Verschenen in het Nederlands juristenblad van 15 december 2017  2017 NJB44_ART_1 Zelfredzame dakloze
2018 Ingezonden brief NRC 2 juni 2018
2018 Interview Jaarverslag 2017 CRvdM