Print Friendly

Hoe kunt u wonen?

Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van uw situatie.

Beschermd wonen

Zie voor de toegangseisen voor Beschermd wonen: Nadere regels maatschappelijke ondersteuning p. 44 e.v.
https://www.amsterdam.nl/zorgprofessionals/regels-verordening/wmo-nadere-regels/
Aanvraag voor beschermd wonen
Centrale Toegang beschermd wonen
Locatie Instroomhuis
Telefoon receptie: 020 462 6360
E-mail: aanmelding@ctbw-amsterdam.nl
Aanvraag beschermd wonen

Een woonbegeleidingovereenkomst of woonzorgovereenkomst betekent dat u een zelfstandige woning huurt, en daarbij wordt begeleid of zorg ontvangt, bijvoorbeeld van HVO-Querido, de Volksbond of het Leger des Heils. Het hangt van de situatie af of u huurbescherming heeft.

Neem bij vragen contact op met info@straatjurist.nl

Uit de opvang

U woont in de maatschappelijke opvang, bijvoorbeeld in een maatwerkvoorziening van HVO-Querido of het Leger des Heils. Op een gegeven moment wilt u weer een eigen huis of het huis op uw naam. Dat wordt ‘uitstroom’ genoemd. De zogeheten Veldtafel beslist of u uw woning zelfstandig mag gaan huren. Uw begeleider kan de aanvraag doen. Bureau straatjurist kan u hierbij ondersteunen.

Dit zijn de voorwaarden.

> U  heeft regiobinding d.w.z. twee jaar verblijfsduur Amsterdam gedurende de drie jaar direct voorafgaand aan de opname in de opvang;
> U heeft een geldige verblijfstitel, u bent legaal in Nederland
> U bent  23 jaar of ouder
> Uw inkomsten en uitgaven zijn goed geregeld.
> U heeft een regelmatig inkomen. Een schuldregeling is zo nodig  gestart;
> U accepteert de begeleiding die de veldtafel nodig vindt.
> U heeft dagbesteding.

Meer weten?
Download hier het Procesboek UMO

Woningnet

U kunt op Woningnet op huizen reageren, het beste elke week. Mensen die ouder zijn dan 50 jaar hebben veel sneller kans op een seniorenwoning. U moet zich eerst inschrijven via deze website.

Met een  urgentieverklaring krijgt u voorrang. De eisen zijn zeer strikt. Alleen als u een ernstig medisch of sociaal probleem heeft of de zorg voor schoolgaande kinderen komt u misschien in aanmerking voor een urgentieverklaring van de dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Maak daarvoor een afspraak met de Dienst Wonen Zorg Samenleven van de gemeente Amsterdam. Het telefoonnummer is 14020.

Zie voor de procedure deze pagina.
Zie voor de toepassingsregels deze pagina.

Tegen  de afwijzing van een urgentieverklaring kunt u bezwaar maken: https://www.straatjurist.nl/oneens/

 

U heeft een huis gevonden en geen geld om uw huis in te richten?

Bent u meer dan zes maanden dakloos geweest en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u bij de afdeling voorzieningen van WPI bijzondere bijstand aanvragen voor de verhuis- en inrichtingskosten.  Vraag uw contactpersoon bij WPI hierom.
Zie artikel 9.6.4 Regeling woninginrichting dak- en thuislozen van de Beleidsvoorschriften WPI: dit is geen lening, maar een gift.

Zie:
Beleid WPI bijzondere doelgroepen
telefoon 020 252 6000.
Aanvraag bijzondere bijstand

U dreigt uw woning kwijt te raken

U heeft een woning maar dreigt die kwijt te raken. De meest voorkomende redenen voor het beëindigen van de huurovereenkomst door de verhuurder:

– u heeft drie of meer maanden geen huur betaald: ga direct naar een schuldhulpverlener. In de wet staat dat u dan zonder wachttijd geholpen moet worden.
Zie: Hulp bij geldproblemen
– overlast: zoek contact met een maatschappelijk werker:
De Regenboog Groep
Telefoon 06-52482887
E-mail: maatschappelijkwerk@deregenboog.org

Hoe voorkomt u uithuiszetting?
Zie over huurbescherming: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/huurbescherming
Ook bij een tijdelijk huurcontract moet de procedure voor opzegging worden gevolgd.
Alleen de kantonrechter kan uw huurovereenkomst onvrijwillig beëindigen, ook bij tijdelijke huur. Neem altijd een gespecialiseerde huurrechtadvocaat in de arm.
https://huurrechtadvocaten.nl/zoek-uw-advocaat/
Ga niet zonder huurrechtadvocaat naar de rechter!


Te hoge huur?

Amsterdam helpt mensen met een laag inkomen als zij een huurwoning hebben met een in verhouding hoge huur. Hebt u een hoge huur? Dan kunt u misschien minder huur betalen in 2018. Er zijn eisen:

  • U had in de jaren 2014, 2015, 2016 een laag inkomen.
  • U had op 31 december 2016 weinig vermogen.
  • U moet hoofdhuurder van de woning zijn.
  • Uw netto/kale huur moet lager zijn dan € 710,68.
  • Meer info: Hulp bij te hoge huur