Print Friendly

Briefadres 

Voor daklozen is een briefadres heel belangrijk. Zonder briefadres besta je niet voor de overheid. Iedereen die langere tijd in Nederland is, moet zich inschrijven in de Basisregistratie personen (voorheen: Gemeentelijke Basisadministratie). Inschrijven is erg belangrijk, want zonder inschrijving heeft u geen recht op een uitkering en sociale voorzieningen.

Als u geen vast woonadres in Nederland heeft, kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand die u kent (Briefadres bij familielid of kennis), dit mag iemand uit heel Nederland zijn. Een briefadres is niet van invloed op de uitkering en toeslagen van de briefadresgever. Indien dit niet mogelijk is komt u wellicht voor onderstaande in aanmerking;

WPI

WPI maakt voor het toekennen van een briefadres onderscheid tussen OGGz-klanten (niet-zelfredzaam) en niet-OGGz-klanten (wel zelfredzaam).

VOORWAARDEN

OGGz-klanten

  • U heeft recht op een bijstandsuitkering

Aan alle OGGz-klanten die ergens verblijven maar zich daar niet kunnen inschrijven om redenen waarop zij zelf geen invloed hebben, wordt een briefadres toegekend indien die benodigd is om de bijstandsuitkering te kunnen aanvragen of te behouden. Voorwaarden zijn:

  • U vertelt waar het verblijfsadres is
  • U kan en wil duidelijk omschrijven waarom een inschrijving op zijn verblijfsadres niet mogelijk is

Niet OGGz-klanten 

  • U heeft recht op een bijstandsuitkering
  • U verblijft onvrijwillig en aantoonbaar op meerdere adressen maar heeft op geen van deze adressen hoofdverblijf en kan zich daar niet inschrijven

Zie voor de uitvoeringsregels en werkafspraken artikel 4.7.5 tot en met artikel 4.7.7 Beleidsvoorschriften Werk, Participatie en Inkomen: http://www.amsterdam.nl/beleidwerkeninkomen/4-specifieke/

Voor het aanvragen van een briefadres bij WPI kunt u zich melden bij de screeningsbalie van de gemeente Amsterdam.

Adres: Jan van Galenstraat 323 (ingang B), 1056 CH in Amsterdam.
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen (woensdag gesloten) tussen 09:30 en 12:00 uur

HVO-Querido

VOORWAARDEN

> U bent 2 jaar in Amsterdam. Preciezer gezegd: u was de laatste 3 jaar tenminste 2 jaar aaneengesloten in Amsterdam geregistreerd
> U slaapt in de daklozenopvang
> U krijgt geen bijstandsuitkering van WPI

Bellen voor een afpsraak: 0800 020 10 70 (gratis)
Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13:00 tot 15:00 uur

De Daklozenvakbond

VOORWAARDEN

1. U moet voldoen aan de eis van 2 jaar regiobinding, dat wil zeggen u heeft de laatste 2 jaar in Amsterdam doorgebracht. Dat kunt u laten zien met een historisch uittreksel  van de basisregistratie personen of schriftelijke bewijzen van instellingen voor maatschappelijke opvang (LdH, HVO-Querido, Regenboog).

2. U  moet  een geldig Nederlands legitimatiebewijs (ID, paspoort, rijbewijs of duurzaam verblijfsdocument) hebben en een BSN-nummer. Burgers van de EU-lidstaten kunnen  bij uitzondering met buitenlands document worden ingeschreven met voorafgaande toestemming van de Dienst Basisinformatie gemeente Amsterdam.

3. U bent dakloos, dat wil zeggen u slaapt in een nachtopvang van HVO-Querido, Leger des Heils of de Regenbooggroep, op straat, op een bootje of in een tent in het bos binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam.

U wordt voor 3 maanden ingeschreven. De inschrijving kan worden verlengd.
Na inschrijving moet u minimaal eenmaal in de twee weken uw post ophalen. Indien u langer dan vier weken wegblijft, start de Dienst basisinformatie van de gemeente Amsterdam een onderzoek. U wordt dan uitgeschreven.

Adres: Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP te Amsterdam (in de kelder rechts)
Inloop spreekuur op maandagen van 10.00 tot 16 uur en op donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur
Telefoonnummer: 06-13054110
Email: dedaklozenvakbond@gmail.com of spreekuur@dedaklozenvakbond.amsterdam

Aanvraag briefadres alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen tijdens de openingstijden.

Geen briefadres en geen paspoort?

Heeft u de Nederlandse nationaliteit maar geen vaste woon- of verblijfplaats en verloopt uw reisdocument? Dan kunt u bij een aantal gemeenten een reisdocument aanvragen.
Hier kunt u lezen hoe dit in zijn werking gaat.

Indien het u niet lukt om een briefadres te verkrijgen, neem dan contact met ons op.

Meer informatie
circulaire-briefadres-biza-7-november-2016
2017-07-17 Modelregeling briefadres gemeente
rapport-no-2016-110-een-mens-leeft-een-systeem-niet