Print Friendly

U heeft geen briefadres?

Voor daklozen is een briefadres heel belangrijk. Zonder briefadres besta je niet voor de overheid. Iedereen die langere tijd in Nederland is, moet zich inschrijven in de Basisregistratie personen (voorheen: Gemeentelijke Basisadministratie). Inschrijven is erg belangrijk, want zonder inschrijving heeft u geen recht op een uitkering en sociale voorzieningen.

Briefadres in Amsterdam
circulaire-briefadres-biza-7-november-2016

Zie voor de modelregeling van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken:
2017-07-17 Modelregeling briefadres gemeente

Nationale Ombudsman over de problemen met briefadressen: niemand uitsluiten van inschrijving bij gemeente! Zie:
rapport-no-2016-110-een-mens-leeft-een-systeem-niet

Indien u geen briefadres krijgt, kunt u contact opnemen met Bureau straatjurist. We leggen uw probleem dan voor aan de gemeente. E-mail: info@straatjurist.nl

Waar moet u zich inschrijven?

Op het adres waar u het vaakst slaapt en de meeste tijd doorbrengt. Inschrijven waar u werkelijk woont is de hoofdregel. Als u geen woonplaats heeft, zijn er vier mogelijkheden voor een briefadres.

1 Dienst werk, participatie en inkomen

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan kunt u een briefadres vragen bij Dienst werk participatie en inkomen (WPI) Jan van Galenstraat 323 ingang B. Dat kan elke ochtend, behalve woensdagochtend.

U kunt zich bij WPI inschrijven als u dakloos bent of op wisselende adressen verblijft. Zo kunt u een uitkering aanvragen en post ontvangen bij WPI, ook privépost.
WPI maakt voor het toekennen van een briefadres onderscheid tussen OGGZ-clienten (niet-zelfredzaam) en niet-OGGZ-clienten (wel zelfredzaam). Zie voor de uitvoeringsregels en werkafspraken artikel 4.7.5 tot en met artikel 4.7.7 Beleidsvoorschriften Werk, Participatie en Inkomen:
http://www.amsterdam.nl/beleidwerkeninkomen/4-specifieke/

2 HVO-Querido

HVO-Querido verstrekt een briefadres als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

> U bent 2 jaar in Amsterdam. Preciezer gezegd: u was de laatste 3 jaar tenminste 2 jaar aaneengesloten in Amsterdam geregistreerd.
> U slaapt in de daklozenopvang
> U krijgt geen bijstandsuitkering van WPI.

Briefadres bij HVO-Q
Bellen voor een afspraak: (0800) 020 10 70 (gratis)
De tijden dat u kunt bellen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13-15 uur.
Adres:
Eerste Ringdijkstraat 5d
1097 BC Amsterdam

Klachten over het niet verstrekken van een briefadres bij HVO-Querido:
https://www.ombudsmanmetropool.nl/Klacht-indienen/
Ombudsman Metropool Amsterdam
T 020 626 9999
E info@ombudsmanmetropool.nl

 

3 De Daklozenvakbond

De daklozenvakbond verstrekt een briefadres als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. U moet voldoen aan de eis van 2 jaar regiobinding, dat wil zeggen u heeft de laatste 2 jaar in Amsterdam doorgebracht. Dat kunt u laten zien met een historisch uittreksel  van de basisregistratie personen of schriftelijke bewijzen van instellingen voor maatschappelijke opvang (LdH, HVO-Q, Regenboog).

2. U  moet  een geldig Nederlands legitimatiebewijs (ID, paspoort, rijbewijs of duurzaam verblijfsdocument) hebben en een BSN-nummer. Burgers van de EU-lidstaten kunnen  bij uitzondering met buitenlands document worden ingeschreven met voorafgaande toestemming van de Dienst Basisinformatie gemeente Amsterdam.

3. U bent dakloos, dat wil zeggen u slaapt in een nachtopvang van HVO-Q, Leger des Heils of de Regenbooggroep, op straat, op een bootje of in een tent in het bos binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam.

U wordt voor 3 maanden ingeschreven. De inschrijving kan worden verlengd.
Na inschrijving moet u minimaal eenmaal in de twee weken uw post ophalen. Indien u langer dan vier weken wegblijft, start de Dienst basisinformatie van de gemeente Amsterdam een onderzoek. U wordt dan uitgeschreven.

Adres: Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP te Amsterdam (in de kelder rechts)

Inloop spreekuur op maandagen van 10.00 tot 16 uur en op donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Telefoonnummer: 06-13054110

Email: dedaklozenvakbond@gmail.com of spreekuur@dedaklozenvakbond.amsterdam

Let op! Voor aanvraag briefadres alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen tijdens de openingstijden.

 

4 Familie of kennissen

U kunt zich ook bij familie of kennissen inschrijven. Wanneer u het formulier van de link gebruikt, is voor de gemeente duidelijk dat u NIET samenwoont. Een briefadres is niet van invloed op de uitkeringen en toeslagen van de briefadresgever.
FormulierBriefadres-2.0

Geen briefadres en ook geen paspoort?

Heeft u de Nederlandse nationaliteit maar geen vaste woon- of verblijfplaats en verloopt uw reisdocument? Kijk op de website van Amsterdam wat u dan kunt doen.
Hier kunt u lezen welke documenten u moet meenemen.