Print Friendly

BUREAU STRAATJURIST ZOEKT JURIDISCH MEDEWERKER

Bureau straatjurist helpt Amsterdamse dak- en thuislozen bij sociaal-juridische problemen. Wegens uitbreiding zoekt het bureau een medewerker HBO-sociaal-juridische dienstverlening (32 uur, schaal 9, CAO Sociaal werk).

Profiel
– affiniteit met dak- en thuislozen
– kennis/ervaring hebben op het gebied van (sociaal-)juridische dienstverlening
– afgeronde HBO-opleiding Sociaal-juridische dienstverlening of vergelijkbaar
– bereid zijn om trainingen te volgen

Taken
– Spreekuur houden, informeren en adviseren, bemiddelen, overdracht naar reguliere dienstverlening, indien mogelijk
– Vragen per telefoon of e-mail beantwoorden
– Registreren
– Signaleren van structurele problemen

Informatie en soliciteren
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Jenny Boer, 06 101 955 97. Sollicitaties kunt u voor 22 februari 2018 richten aan mw. M. van Doorninck, voorzitter bestuur Bureau straatjurist, Oudezijds Voorburgwal 165, 1012 ET Amsterdam, per post of via info@straatjurist.nl.

 

Nieuw adres Bureau straatjurist
Oudezijds Voorburgwal 165, 1012 ET Amsterdam

Andere werkwijze passantenhotel HVO-Q

U kun 0800-0415 van 11 uur tot 12 uur bellen.  Er is een wachtlijst.  Na de eerste aanmelding is het voldoende als iemand één keer per week laat weten dat hij nog geïnteresseerd is en op de wachtlijst wil blijven. Op het moment dat iemand bij de eerste tien op de lijst staat, dan is het fijn als hij iedere dag belt om te checken of er plek is. De medewerker aan de reserveerlijn kan dan ook vertellen op welke plek iemand staat, zodat hij beter weet wanneer hij bijna aan de beurt is. De persoon die aan de beurt is krijgt aan de reserveerlijn te horen dat er een kamer beschikbaar is en kan meestal dezelfde dag nog inchecken. Als iemand een maand niet heeft gebeld dan gaat HVO-Q er vanuit dat er een andere oplossing is gevonden en halen ze hem van de wachtlijst.

Woonadres niet al na meer dan drie dagen verblijf per week 

WPI (Dienst wonen participatie & inkomen) is voortaan minder strikt bij de beoordeling of iemand dakloos is dan wel zich op een woonadres moet inschrijven. Voorheen kreeg iemand geen daklozenuitkering als hij/zij 4 of meer dagen per week op hetzelfde  adres verblijft. Dat is nu anders (artikel 4.7.4 Werkvoorschriften Werk, inkomen en participatie):

Onder hoofdverblijf verstaan we: daar waar de klant het merendeel van de nachten verblijft. Hiervan kan sprake zijn wanneer de klant vier dagen per week of meer onafgebroken op één adres verblijft. Dit enkele gegeven is echter onvoldoende om in alle situaties te oordelen dat de klant zijn hoofdverblijf heeft op een adres.

Bij de beoordeling moeten, op basis van jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep van april 2017, alle omstandigheden van de klant in hun onderlinge samenhang worden gewogen. Het enkele feit dat een klant vier of meer dagen op één adres slaapt is niet doorslaggevend.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beweegredenen van de klant om juist op dat adres aanwezig te zijn,  hoe lang de klant voornemens is daar te verblijven en het oordeel van de hoofdbewoner.

De beoordeling of de dak- of thuisloze het hoofdverblijf heeft op één adres is dus nooit de weging van één omstandigheid. Het is het resultaat van een individuele toets van alle omstandigheden omtrent de woonsituatie en de omstandigheden van de klant in hun onderlinge samenhang beschouwd.
Bij twijfel is het aan Handhaving Werk en Inkomen om aan de hand van die individuele toets vast te stellen of een klant al dan niet dak- en thuisloos is.

Ga dus in bezwaar als dit nieuwe voorschrift niet goed wordt toegepast!
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:1388&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aCRVB%3a2017%3a1388