Print Friendly

Bureau straatjurist gaat verhuizen

Woensdag 10 januari 2018 verhuist Bureau straatjurist naar de Princehof.
Adres: Oudezijds Voorburgwal 165, 1012 ET Amsterdam

SLUITING SPREEKUREN
Van 22 december 2017 t/m 12 januari 2018 zijn wij alleen bereikbaar voor dringende zaken:
06 – 101 955 97 of 06 – 106 33 341.
Op 27 december 2017, 3 en 10 januari 2018 is er geen inloopspreekuur.

EERSTE INLOOPSPREEKUUR is
op woensdag 17 januari 2018 van 14 tot 16 uur

Princehof, Oudezijds Voorburgwal 165.

 

 

In memoriam Marieke Klasing: à propos

Bijna zes jaar geleden kwam Marieke voor het eerst bij Bureau straatjurist aanwaaien. Dat is ze met enige regelmaat blijven doen: ‘à propos’, een twinkeling in haar ogen voor een interessant nieuwtje of een scherpzinnige analyse van een situatie … en weg was ze weer. Als lid van cliëntenraad ‘Groot-MO-overleg’ was Marieke goed op de hoogte. Ze maakte zich zorgen over de neerbuigende bejegening van dakloze mensen en het gemak waarmee iemand de toegang tot de opvang ontzegd kon worden. Haar laatste wapenfeit was haar idee dat elke dakloze een afsluitbaar kluisje zou moeten krijgen. De motie hierover is deze zomer door de gemeenteraad aangenomen.
Voor Marieke gingen daden boven woorden. Daarom hielp ze de We-Are-Here-groep met het zoeken naar onderdak. Ze had ook oog voor kleine ongemakken. Na een fietsongeval, waarna ik nog maar een één been kon fietsen, bedacht Marieke een route die ik als niet-Amsterdammer nooit had kunnen bedenken: een fietsroute zonder stoplichten of bruggen! Ze fietste voor me uit, zodat ik toch verder kon zonder af te stappen.
De laatste maanden van haar leven verlangde Marieke naar rust. Na anderhalve week in het BovenIJ-ziekenhuis is Marieke op 2 september 2017 gestorven. Haar zoon Isaak Cazemier leidde de uitvaart op St. Barbara. Zoals Marieke wenste, heeft Isaak haar in doeken gewikkeld en in een rieten mand begraven. Haar onafscheidelijke blauwe mutsje draagt ze nu voor eeuwig.
Caroline de Groot

Andere werkwijze passantenhotel HVO-Q

U kun 0800-0415 van 11 uur tot 12 uur bellen.  Er is een wachtlijst.  Na de eerste aanmelding is het voldoende als iemand één keer per week laat weten dat hij nog geïnteresseerd is en op de wachtlijst wil blijven. Op het moment dat iemand bij de eerste tien op de lijst staat, dan is het fijn als hij iedere dag belt om te checken of er plek is. De medewerker aan de reserveerlijn kan dan ook vertellen op welke plek iemand staat, zodat hij beter weet wanneer hij bijna aan de beurt is. De persoon die aan de beurt is krijgt aan de reserveerlijn te horen dat er een kamer beschikbaar is en kan meestal dezelfde dag nog inchecken. Als iemand een maand niet heeft gebeld dan gaat HVO-Q er vanuit dat er een andere oplossing is gevonden en halen ze hem van de wachtlijst.

Woonadres niet al na meer dan drie dagen verblijf per week 

WPI (Dienst wonen participatie & inkomen) is voortaan minder strikt bij de beoordeling of iemand dakloos is dan wel zich op een woonadres moet inschrijven. Voorheen kreeg iemand geen daklozenuitkering als hij/zij 4 of meer dagen per week op hetzelfde  adres verblijft. Dat is nu anders (artikel 4.7.4 Werkvoorschriften Werk, inkomen en participatie):

Onder hoofdverblijf verstaan we: daar waar de klant het merendeel van de nachten verblijft. Hiervan kan sprake zijn wanneer de klant vier dagen per week of meer onafgebroken op één adres verblijft. Dit enkele gegeven is echter onvoldoende om in alle situaties te oordelen dat de klant zijn hoofdverblijf heeft op een adres.

Bij de beoordeling moeten, op basis van jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep van april 2017, alle omstandigheden van de klant in hun onderlinge samenhang worden gewogen. Het enkele feit dat een klant vier of meer dagen op één adres slaapt is niet doorslaggevend.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beweegredenen van de klant om juist op dat adres aanwezig te zijn,  hoe lang de klant voornemens is daar te verblijven en het oordeel van de hoofdbewoner.

De beoordeling of de dak- of thuisloze het hoofdverblijf heeft op één adres is dus nooit de weging van één omstandigheid. Het is het resultaat van een individuele toets van alle omstandigheden omtrent de woonsituatie en de omstandigheden van de klant in hun onderlinge samenhang beschouwd.
Bij twijfel is het aan Handhaving Werk en Inkomen om aan de hand van die individuele toets vast te stellen of een klant al dan niet dak- en thuisloos is.

Ga dus in bezwaar als dit nieuwe voorschrift niet goed wordt toegepast!
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:1388&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aCRVB%3a2017%3a1388