Print Friendly

Woonadres niet al na meer dan drie dagen verblijf per week 

WPI is voortaan minder strikt bij de beoordeling of iemand dakloos is dan wel zich op een woonadres moet inschrijven. Voorheen kreeg iemand geen daklozenuitkering als hij/zij 4 of meer dagen per week op hetzelfde  adres verblijft. Dat is nu anders (artikel 4.7.4 Werkvoorschriften Werk, inkomen en participatie):

Onder hoofdverblijf verstaan we: daar waar de klant het merendeel van de nachten verblijft. Hiervan kan sprake zijn wanneer de klant vier dagen per week of meer onafgebroken op één adres verblijft. Dit enkele gegeven is echter onvoldoende om in alle situaties te oordelen dat de klant zijn hoofdverblijf heeft op een adres.

Bij de beoordeling moeten, op basis van jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep van april 2017, alle omstandigheden van de klant in hun onderlinge samenhang worden gewogen. Het enkele feit dat een klant vier of meer dagen op één adres slaapt is niet doorslaggevend.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beweegredenen van de klant om juist op dat adres aanwezig te zijn,  hoe lang de klant voornemens is daar te verblijven en het oordeel van de hoofdbewoner.

De beoordeling of de dak- of thuisloze het hoofdverblijf heeft op één adres is dus nooit de weging van één omstandigheid. Het is het resultaat van een individuele toets van alle omstandigheden omtrent de woonsituatie en de omstandigheden van de klant in hun onderlinge samenhang beschouwd.
Bij twijfel is het aan Handhaving Werk en Inkomen om aan de hand van die individuele toets vast te stellen of een klant al dan niet dak- en thuisloos is.

Ga dus in bezwaar als dit nieuwe voorschrift niet goed wordt toegepast!
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:1388&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aCRVB%3a2017%3a1388

 

Zonder briefadres besta je niet

Minister Schippers wil dat alle daklozen een briefadres krijgen.
Zie voor de nieuwe beleidsregels:
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2016/bzk_-_brief_brp_en_briefadres_getekend_28-10-2016.pdf